Ana Sayfa » Atasözleri » A harfi ile başlayan Türk Atasözleri

A harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

A harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

A harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Aba vakti aba,yaba vakti yaba alan yanılmaz.
 • Aba vakti yaba, yaba vakti aba.
 • Abanın kadri yağmurda bilinir.

 • Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
 • Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
 • Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.
 • Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
 • Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine.
 • Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da.
 • Acele giden ecele gider.

 • Acele ile menzil alınmaz.
 • Acele işe şeytan karışır.
 • Acele yürüyen yolda kalır.
 • Aceleci sinek süte düşer.
 • Acemi katır kapı önünde yük indirir.
 • Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.
 • Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına.
 • Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini.

 • Acı acıyı bastırır, su sancıyı.
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
 • Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
 • Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
 • Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler.
 • Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.
 • Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
 • Acındırırsan arsız olur; acıktırırsan hırsız olur.

 • Acıyan çok, ama ekmek veren yok.
 • Acı acıyı keser, su sancıyı.
 • Acıklı başta akıl olmaz.
 • Acıkmış kudurmuştan beterdir.
 • Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
 • Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç gözünü, açarlar gözünü.
 • Aç doymam, tok acıkmam sanır.
 • Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.
 • Aç koynunda azık durmaz.
 • Aç köpek fırın deler.
 • Aç kurt arslana saldırır.
 • Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında görür.
 • Aç tokun halinden anlamaz.
 • Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
 • Açık yaraya kurt düşmez.
 • Açık ağız aç kalmaz.
 • Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.
 • Açılan solar, ağlayan güler.
 • Açın imanı olmaz.
 • Açın karnı doyar gözü doymaz.
 • Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
 • Açtığın kapıyı selamla aç, selamla kapın açılsın!
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
 • Adım çıkmış dokuza, inmez sekize.
 • Ada bana, adayım sana.
 • Adam adam, pehlivan başka adam.
 • Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu.
 • Adam adama gerek olur.
 • Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
 • Adam adamdan korkmaz, utanır.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu.
 • Adam adamı bir kere aldatır.
 • Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye?
 • Adam iş başında belli olur.
 • Adam olacak çocuk bokundan belli olur.
 • Adam olana bir söz yeter.
 • Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile.
 • Adamak kolay, ödemek güçtür.
 • Adamakla mal tükenmez.
 • Adamın ahmağı malını över.
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur.
 • Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.
 • Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork.
 • Adamın yiğitliği, dayısından belli olur!
 • Âdemoğlu hîlebâzdır, kimse bilmez fendini! Her kime rağbet edersen, sakın andan kendini.
 • Ağaca da çıksa pabucu yerde kalmaz Tarif edilen kişinin hem kurnaz, hem de tedbirli olduğunu ima eder.
 • Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.
 • Ağaçtan maşa olmaz.
 • Ağacın iyisi özünden, Yiğidin iyisi sözünden olur. Karacoğlan’dan alınmıştır.
 • Ah alan onmaz.
 • Ahali isterse padişahı tahttan indirir.
 • Ahlatın iyisini ayılar yer.
 • Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır.
 • Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.
 • Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.
 • Ak akçe kara gün içindir.
 • Ak curun akmazsa kara curun kol gibi.
 • Ak göt geçit başında belli olur.
 • Ak gün ağartır, kara gün karartır.
 • Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır.
 • Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur.
 • Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır.
 • Ak koyunu kara kuzusu da olur.
 • Ak koyunun kara kuzusu da olur.
 • Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır.
 • Ak şeker, kara şeker, bir damar soya çeker.
 • Akacak kan damarda durmaz.
 • Akan su yosun tutmaz.
 • Akan çay her zaman kütük getirmez.
 • Akara kokara bakma, çuvala girene bak.
 • Akarı, kokarını geçer derler!
 • Akarsu pislik tutmaz.
 • Akarsu çukurunu kendi kazar.
 • Akarsuya inanma, eloğluna dayanma.
 • Akıl kazanına şans kepçesi (kepçe-i ikbal) gerek.
 • Akıllı adam kendi işini kendisi görendir.
 • Akıllı adam bildiğini söylemez;salak adam söylediğini bilmez.
 • Akıllı düşmandan değil; salak dosttan kork.
 • Akıllı düşünene kadar, deli kızını everir!
 • Akıllı görgüyü görgüsüzden öğrenir.
 • Akıllı heran çalışır,salak gün gelir çalışır.
 • Akıllı sohbetinden salak gülmesinden anlaşılır.
 • Akıllı bilgi bilir; kurnaz ortamı bilir.
 • Akıllı bir kez aldanır.
 • Akıllı sır saklar; aptal sır verir.
 • Akıllı sözünü aptala söyletir.
 • Akıllı tez kocar.
 • Akla gelmeyen başa gelir.
 • Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
 • Akmasa da damlar.
 • Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini.
 • Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz.
 • Aktan kara kalktı mı.
 • Akça akça kazanır; fakir yol teper.
 • Akça akıl öğretir, don yürüyüş.
 • Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan.
 • Akı karası geçitte belli olur.
 • Akıl adama sermaye.
 • Akıl akıldan üstündür.
 • Akıl akıldan, don yağı pekmezden (olur).
 • Akıl için tarik birdir.
 • Akıl olmayınca ne yapsın sakal?.
 • Akıl ortak ortak, mal ortağı kaypak.
 • Akıl para ile satılmaz.
 • Akıl yaşta değil, baştadır.
 • Akıl yiğide sermayedir.
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
 • Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
 • Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir.
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
 • Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akılsız iti yol kocatır.
 • Akılsız kafanın, ayak çeker zahmetini..
 • Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı.
 • Akılsız köpeği yol kocatır.
 • Akıntıya kürek çekilmez.
 • Akşama karşı gitme, tana karşı yatma.
 • Akşamdan sonra gelene ya lepe, ya sopa!
 • Akşamın hayrından, sabahın şerri..
 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
 • Akşamın işine gündüz gülermiş..
 • Al elmaya taş atan çok olur.
 • Al giyen aldanmaz.
 • Al gömlek gizlenemez.
 • Al gününde al; ver gününde ver.
 • Al ile arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz.
 • Al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur.
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını.
 • Ala bakan iki bakar.
 • Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz.
 • Alacağını alamayan, vereceğini veremez!
 • Alacakla verecek ödenmez.
 • Alacağım olsun da alakargada olsun.
 • Aleme cellat lazım; senin olman ne lazım?.
 • Alet işler, el övünür.
 • Ali Fakı’yı arayıp lafı üstüne taratma!
 • Alim ile eyle ülfet, alırsın mertebe! Cahil ile etme sohbet, dönersin merkebe!
 • Alim ile sohbet etmek lal-ü mercan, incidir; Cahil ile sohbet etmek günde bin can incitir.
 • Alim unutmuş, kalem unutmamış.
 • Alim unutur, kalem unutmaz!
 • Allah’tan umut kesilmez.
 • Allah’ın bildiği kuldan saklanamaz.
 • Allah’ın ondurmadığını; Peygamber sopa ile kovar.
 • Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir.
 • Allah bilir ama kul da sezer.
 • Allah dağına göre kar verir.
 • Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz.
 • Allah doğrunun yardımcısıdır.
 • Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur.
 • Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar.
 • Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken.
 • Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
 • Allah kulundan geçmez.
 • Allah kulunu kısmeti ile yaratır.
 • Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin.
 • Allah sevdiğine dert verir.
 • Allah son gürlüğü versin.
 • Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.
 • Allah var. Gam yok.
 • Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez.
 • Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir.
 • Allah’ın verdiği canı, sadece Allah alır!
 • Allı yelek, pullu yelek; gömlek yok canfes neye gerek?
 • Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı.
 • Alma alı, satma kırı, ille doru, ille doru; yağızın da binde biri.
 • Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
 • Alma mazlumun ahını! Çıkar aheste aheste!
 • Alma yetimin ahını! Çıkar aheste aheste.
 • Alma sarı, satma sarı, kapındaysa tutma sarı.
 • Alma soysuzun kızını, sürer anası izini.
 • Almadan vermek, Allah’a mahsus.
 • Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma.
 • Alna yazılan başa gelir.
 • Alt değirmen güçlü akar.
 • Altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur.
 • Altın anahtar her kapıyı açar.
 • Altın ateşte, insan mihnette belli olur.
 • Altın eli bıçak kesmez.
 • Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.
 • Altın kepeğe muhtaç.
 • Altın leğenin kan kusana ne faydası var?
 • Altın pas tutmaz,.
 • Altın tasın, kan kusana faydası olmaz!
 • Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz.
 • Altın yere düşmekle pul olmaz.
 • Altının kıymetini sarraf bilir.
 • Alçacık eşeğe herkes biner.
 • Alçak at binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay.
 • Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.
 • Alçak yer yiğidi hor gösterir.
 • Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
 • Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yere yatma yel alır.
 • Aldım kızınızı, görmeyeyim yüzünüzü!
 • Alışmadık götte don durmaz.
 • Alışmış kudurmuştan beterdir.
 • Alışmış kursak, bulamacını ister.
 • Aman diyene kılıç kalkmaz.
 • Amca baba yarısı.
 • Amcam dayım herkesten aldım payım.
 • An beni bir kozla, o da çürük çıksın.
 • Ana, yürekten yana.
 • Ana besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla.
 • Ana gezer, kız gezer, ala dana ev bozar.
 • Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?
 • Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz.
 • Ana hakkı Tanrı hakkı.
 • Ana ile kız, helva ile koz.
 • Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar.
 • Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.
 • Ana yılan, sözü yalan, karı çiçek, sözü gerçek.
 • Anaç tavuğun bastığı cücük, ölmezmiş.
 • Anadan olur daya, hamurdan olur maya.
 • Anahtar doğruyadır.
 • Analı kuzu, kınalı kuzu.
 • Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar.
 • Anam babam kesem, elimi soksam yesem.
 • Anamın adı! Ağzımın tadı (kızım)!
 • Anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım.
 • Anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi.
 • Ananın bahtı kızına.
 • Ananın bastığı yavru incinmez.
 • Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar.
 • Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al.
 • Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al!
 • Anayı kızdan ayıran para.
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
 • Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır.
 • Aptala malum olur!
 • Ar dünyası değil, kar dünyası.
 • Ar yılı değil, kar yılı.
 • Araba devrilince yol gösteren çok olur.
 • Araba ile tavşan avlanmaz.
 • Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.
 • Arayan Mevlasını da bulur, belasını da.
 • Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz.
 • Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz.
 • Arife tarif gerekmez.
 • Arife günü aşa ne, bayram günü tıraşa ne?
 • Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar.
 • Arka gerektir arka, ya utana ya korka.
 • Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.
 • Armudu soy ye, elmayı say ye.
 • Armudun önü, kirazın sonu.
 • Armutun iyisini ayılar yer.
 • Arpa eken buğday biçmez.
 • Arpa samanıyla, kömür dumanıyla.
 • Arpa unundan kadayıf olmaz.
 • Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez.
 • Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.
 • Arslan kocayınca sıçan deliği gözetir.
 • Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir.
 • Arslan postunda, gönül dostunda.
 • Arslan yatağından bellidir.
 • Arsız neden arlanır, çul da giyer sallanır.
 • Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağıyor demiş.
 • Arı, bal alacak çiçeği bilir.
 • Arı, bey olan kovana üşer.
 • Arı bal alacak çiçeği bilir.
 • Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur.
 • Arı kızdıranı sokar.
 • Arıca etek, kuruca yatak.
 • Arık arınır, ad arınmaz.
 • Arık ata kuyruğu yüktür.
 • Arık etten yağlı tirit olmaz.
 • Arık öküze bıçak çalınmaz.
 • Arşın malı kantar ile satılmaz.
 • Asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı.
 • Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar aslı katıktır (ayrandır).
 • Asıl azmaz bal kokmaz, kokarsa yağ kokar!
 • Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir.
 • Aslan kükrerse beygir titrer.
 • Aslan yattığı yerden belli olur.
 • Aslını saklayan haramzadedir.
 • Astar bol olmayınca yüze gelmez.
 • Asıl ara, soy ara, bulamazsan ne çare.
 • Asıl azmaz, bal kokmaz.
 • Aslandan aslan doğar! İyi fıtratlının neslinden yine asil nesiller türer.
 • Aşkın gözü kördür.
 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
 • At arıklıkta, yiğit gariplikte.
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur.
 • At beslenirken, kız istenirken.
 • At binicisini tanır.
 • At, biniciyi tanır!..
 • At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz.
 • At ile avrat yiğidin bahtına.
 • At kaçmaz, et kaçar.
 • At kudümüy yurt kudümü, avrat kudümü.
 • At sahibine göre eşer.
 • At yedi günde, it yediği günde.
 • At yedi günde, it yediği günde unutur.
 • At yiğidin yoldaşıdır.
 • At ölür, itlere bayram olur.
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır.
 • Ata arpa, yiğide pilav.
 • Ata binen nalını, mıhını arar.
 • Ata binersen Allah’ı, attan inersen atı unutma.
 • Ata da soy gerek, ite de.
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.
 • Ata dostu oğla mirastır.
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek.
 • Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek.
 • Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.
 • Atalar çıkarayım der tahta, döner dolanır gelir bahta.
 • Ataların sözü Kuran’a girmez; ama yanınca yürür.
 • Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz.
 • Ateş alev ile söndürülmez.
 • Ateş demekle ağız yanmaz.
 • Ateş düştüğü yeri yakar.
 • Ateş düzene girdi hamur bitti, işler düzene girdi ömür bitti.
 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
 • Ateşe yakın olan, ısınır!
 • Atı zorla çeşmeye götürürsün ama, zorla su içiremezsin!
 • Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz.
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.
 • Atlı kaçar, kaçar; yaya arkasına ne düşer?
 • Atlıya saat olmaz.
 • Atta, avratta uğur vardır.
 • Atta karın, yiğitte burun.
 • Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değse bari!
 • Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez.
 • Atılan ok geri dönmez.
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme.
 • Atın bahtsızı arabaya düşer.
 • Atın dorusu, yiğidin delisi.
 • Atın varken yol tanı ağan varken el tanı.
 • Atın ölümü arpadan olsun.
 • Atın ürkeği, yiğidin korkağı.
 • Atına bakan ardına bakmaz.
 • Av avlanmış, tav tavlanmış.
 • Av avlayanın, kemer bağlayanın.
 • Av köpeği avdan kalmaz.
 • Av vuranın değil alanın.
 • Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
 • Ava giden avlanır.
 • Avcı ne kadar al bilse, ayı o kadar yol bilir.
 • Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir.
 • Avradı boşayan topuğuna bakmaz.
 • Avradı eri saklar, peyniri deri.
 • Avrat malı, kapı mandalı.
 • Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar.
 • Karı vardır arpa ununu aş eder.
 • Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.
 • Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur.
 • Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez.
 • Ay ışığında ceviz silkilmez.
 • Ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.
 • Ayaklar baş, başlar ayak oldu.
 • Ayağı yürüten baştır.
 • Ayağında donu yok, fesleğen takar başına.
 • Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin.
 • Ayağını yorganına göre uzat.
 • Ayağının bastığı yerde ot bitmez.
 • Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne; günde bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne.
 • Ayrandan aşağı katık olmaz.
 • Ayranı yok içmeye, tahtıravanla gider sıçmaya.
 • Ayranım ekşidir diyen olmaz.
 • Ayvaz kasap hepsi bir hesap.
 • Ayyar tilki art ayağından tutulur.
 • Ayı akım, kirpi yumuşağım demiş.
 • Ayı gördüm, yıldıza itibarım yok.
 • Ayı görmeden bayram etme.
 • Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar.
 • Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır.
 • Ayıpsız yar arayan kalır.
 • Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış.
 • Az ada, çok öde.
 • Az ateş çok odunu yakar.
 • Az el aş kotarır , çok el iş kotarır.
 • Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.
 • Az mal kan yutturur, çoğu birbirini güttürür.
 • Az olsun, uz olsun.
 • Az söyle, çok dinle.
 • Az tamah çok ziyan getirir.
 • Az veren candan, çok veren maldan.
 • Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.
 • Aza demişler, nereye.
 • Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
 • Aza sormuşlar nereye, çoğun yanına demiş.
 • Azı karar! Çoğu zarar! Ortası yarar!
 • Azıcık ağrıya aş bastırır.
 • Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır.
 • Aç, yanından kaç.
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
 • Aç anansa da kaç.
 • Aç arslandan tok domuz yeğdir.
 • Aç at yol almaz, aç it av almaz.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar.
 • Aç domuz darıdan çıkmaz.
 • Aç doymam, tok acıkmam sanır.
 • Aç elini kora sokar.
 • Aç esner, aşık gerinir.
 • Aç gezmekten tok ölmek yeğdir.
 • Aç gezmektense tok ölmek yeğdir.
 • Aç gözünü, açarlar gözünü.
 • Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.
 • Aç ile eceli gelen söyleşir.
 • Aç karın katık istemez.
 • Aç kurt arslana saldırır.
 • Aç kurt yavrusunu yer.
 • Aç köpek fırın deler.
 • Aç ne yemez, tok ne demez.
 • Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır.
 • Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
 • Aç yar onda sarpın kurcalanmaz.
 • Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.
 • Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir.
 • Açlık ile tokluğun arası yarım yufka.
 • Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
 • Açık göte herkes tükürür.
 • Açık kaba it değer.
 • Açık yaraya tuz ekilmez.
 • Açılan solar, ağlayan güler.
 • Açın gözü ekmek teknesinde olur.
 • Açın imanı olmaz.
 • Açın koynunda ekmek durmaz.
 • Açın kursağına çörek dayanmaz.
 • Ağa borç eder, uşak harç.
 • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş.
 • Ağaca dayanma kurur dayanma ölür.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ağacı kurt, insanı dert yer.
 • Ağacın kurdu içinde olur.
 • Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla.
 • Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.
 • Ağanın gözü, yiğidin sözü.
 • Ağanın gözü ata tımardır.
 • Ağanın gözü öküzü semiz eder.
 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
 • Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
 • Ağaç ağaç içinde büyür.
 • Ağaç, dalıyla gürler!
 • Ağaç yaprağıyla gürler.
 • Ağaç yaş iken eğilir.
 • Ağaç yaşken eğilir.
 • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.
 • Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için.
 • Ağlamakla yar ele girmez.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar.
 • Ağlatan gülmez.
 • Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
 • Ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı.
 • Ağrısız baş mezarda gerek.
 • Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.
 • Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.
 • Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar.
 • Ağustos’tan sonra ekilen darıdan, bal vermeyen arıdan, sabah erkeğinden sonra kalkan karıdan hayır gelmez!
 • Ağustosun 15’inden sonra ere kaftan, ata çul.
 • Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır.
 • Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur.
 • Ağzın karnından büyük olmasın.
 • Ağzına bir zeytin verir, altına tulum tutar.
 • Ağzına tat bulaşanın gözü pekmez tutumundadır.
 • Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter.
 • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
 • Ağır git ki yol alasın.
 • Ağır ol batman gel.
 • Ağır otur ki bey desinler.
 • Ağır taş batman döver.
 • Ağır yongayı yel kaldırmaz.
 • Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.
 • Ağız büzülür, göz süzülür, ille burun, ille burun.
 • Ağız yer yüz utanır.
 • Ağızdan burun yakın, kardeşten karın.
 • Aş taşarsa çömçenin değeri kalmaz.
 • Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
 • Aş tuz ile, tuz oran ile.
 • Aşk ağlatır, dert söyletir.
 • Aşk başa gelirse akıl baştan çıkar.
 • Aşk olmayınca meşk olmaz.
 • Aşure yemeye giden kaşığını taşır.
 • Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur.
 • Aşık alemi kör, dört yanını duvar sanır.
 • Aşık daima bey oturmaz.
 • Aşını, eşini, işini bil.
 • Aşığın gözü kördür.
 • Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister.
 • Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
 • Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş.
 • Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.
 • Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
 • Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
 • Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olsa da çulu.
 • Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
 • Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
 • Adam olana bir söz yeter.
 • Adam sandık eşeği, altına serdik döşeği.
 • Adam sandım eşeği, alnıma çarptı daşşağı!
 • Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla âlim.
 • Adamak kolay, ödemek güçtür.
 • Adamakla mal mı tükenir?.
 • Adamın iyisi iş başında belli olur.
 • Adı çıkacağına canı çıksın.
 • Adı çıktı dokuza, inmez sekize.
 • Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.
 • Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
 • Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
 • Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.
 • Ağaç yaşken eğilir.
 • Ağaca balta vurmuşlar “sapı bendendir” demiş.
 • Ağacın kurdu içinde olur.
 • Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.
 • Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.
 • Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
 • Ağaçlı köyü su basmaz.
 • Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.
 • Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.
 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
 • Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.
 • Ağır git ki yol alasın.
 • Ağır kazan geç kaynar.
 • Ağır otur, batman götür.
 • Ağır taş batman döver.
 • Ağır taş yerinden oynamaz.
 • Ağız yemeyince yüz utanmaz.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
 • Ağlayak da gözden mi olak?’.
 • Ağrısız baş mezarda olur.
 • Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.
 • Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.
 • Ağzı açık ayran delisi.
 • Ağzına bir zeytin verir, ardına tulum tutar.
 • Ağzından bal akıyor.
 • Ah alan unmaz, ah yerde kalmaz.
 • Ak gün ağartır‚ kara gün karartır.
 • Ak ile kara dere kenarında belli olur.
 • Ak köpeğe koyun diye sarılma.
 • Akan su, pis tutmaz.
 • Akçe bulsam, çıkı yok.
 • Akıl, akıldan üstündür.
 • Akıl para ile satılmaz.
 • Akıl yaşta değil baştadır.
 • Akıl yiğide sermayedir.
 • Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
 • Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.
 • Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akılsız köpeği yol kocatır.
 • Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.
 • Akıllı deliye söyletirmiş!
 • Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme.
 • Alet işler el övünür, talih işler kul övünür!
 • Alışkın olmayan götte don durmaz!
 • Alışmış, kudurmuştan beterdir!.
 • Allah yolu yolsuza düşürmesin
 • Alma yetimin ahını! Çıkar aheste aheste.
 • Altın, yere düşmekle pul olmaz’
 • Anam babam kesem!.. Elimi soksam soksam yesem.
 • Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al!
 • Anası ölen hanım olur, babası ölen bey olur.
 • Aptal ata binince bey oldum sanır
 • Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.
 • Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.
 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
 • Al elmaya taş atan çok olur.
 • Al malın iyisini çekme kaygısını.
 • Al yakışırken, el bakışırken.
 • Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.
 • Alçak tavuk kendini ferik gösterir.
 • Alim unutmuş, kalem unutmamış.
 • Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir(miş).
 • Allah dağına göre kar verir.
 • Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.
 • Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?
 • Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.
 • Alma mazlumun ahını, gökden indirir şahını
 • Almadan vermek Allah’a mahsustur.
 • Almak kolay ödemek zordur.
 • Altın anahtar, her kapıyı açar.
 • Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.
 • Altın kılıç demir kapıyı açar.
 • Altının değerini sarraf bilir.
 • Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz.
 • Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt.
 • Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.
 • Ananın bastığı yavru incinmez.
 • Ananın bastığı yerde yavru ölmez.
 • Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
 • Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.
 • Ar gözden, kâr yüzden anlaşılır.
 • Ar namus hak getire.
 • Arap eli öpmek, dudak karartmaz.
 • Arayan belasını da devasını da bulur.
 • Arayan bulur, inleyen ölür.
 • Arayan Mevla’sını da bulur, belasını da…
 • Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.
 • Arı bal yapacak çiçeği bilir.
 • Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir.
 • Arı satmış namusu tellala vermiş.
 • Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.
 • Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim.
 • Arkalı it kurdu boğar.
 • Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.
 • Armudun iyisini ayılar yermiş.
 • Arpa eken darı biçmez.
 • Arpa ekip buğday bekleme.
 • Aslan yattığı yerden belli olur.
 • Aslı neyse nesli odur.
 • Aslına çekmeyen haramzadedir.
 • Aslında olan tırnağına getirir.
 • Aslını inkâr eden haramzâdedir.
 • Aslını inkar eden, haramzade olur.
 • Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur.
 • Asılmış adamın evinde ipten söz edilmez.
 • Aş kaşık ile, iş keşik ile.
 • Aş sabahın iş sabahın.
 • Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
 • Aşk olmayınca meşk olmaz.
 • At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.
 • At binenin kılıç kuşananındır.
 • At ile avrat yiğidin ikbalindendir.
 • At karnından yiğit burnundan bellidir.
 • Atlar tepişir olan eşeklere olur.
 • At olacak tay yürüyüşünden belli olur.
 • At ölür itlere bayram olur.
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalı
 • At ver hasım ol, kız ver hısım ol.
 • At yedi günde, it yediği günde unutur.
 • At, sahibine göre kişner.
 • Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
 • Ata et, ite ot verilmez.
 • Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.
 • Ateş düştüğü yeri yakar.
 • Ateş ile barut bir arada olmaz.
 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
 • Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler
 • Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem
 • Atı alan Üsküdar’ı geçti.
 • Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
 • Atın iyisi arkadan gelmez.
 • Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.
 • Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
 • Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.
 • Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
 • Attan indi eşeğe bindi.
 • Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez.
 • Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.
 • Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.
 • Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
 • Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.
 • Ayağını yorganına göre uzat.
 • Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.
 • Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir.
 • Avcı nanca al bilse; ayı onca yol bilir.
 • Avradın dolaşığı, akşamdan sabaha kor bulaşığı
 • Ayı yavrusunu severken öldürürmüş.
 • Ayının bildiği 40 türkü, 40’ı da armut üstüne…
 • Ayıya sormuşlar mesleğin ne diye? Berberlik demiş. Amma da eline yakışır ya demişler!”.
 • Ayranım ekşidir diyen olmaz.
 • Ayvaz kasap hepsi bir hesap.
 • Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
 • Az menfaat çok zarara mal olur.
 • Az sabırda, çok keramet vardır.
 • Az tamah, çok ziyan getirir.
 • Az veren candan, çok veren maldan verir.
 • Az yaşa, uz yaşa! Akıbet gelecek başa!
 • Az yetmez, çok artmaz!
 • Azan Mevlasını da bulur, belasını da.
 • Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.
 • Azı bulamayan, çoğu hiç bulamaz!
 • Azıcık aşım, kaygısız başım.
 • Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.
 • Azimle işeyen, duvarı deler!

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.