Ana Sayfa » Atasözleri » B harfi ile başlayan Türk Atasözleri

B harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

B harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

B harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
 • Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
 • Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.

 • Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
 • Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk.
 • Baba borç yapar çol çocuk aç yatar.
 • Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği.
 • Baba mirası yanan mum gibidir.
 • Baba oğula bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
 • Babadan mal kalır, kemal kalmaz.
 • Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım.

 • Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.
 • Babasına hayır etmeyenin kimseye hayrı olmaz.
 • Babaya dayanma, karıya güvenme.
 • Baca eğri de olsa, dumanı doğru çıkar.
 • Bacası görülmeyen yerden kız alınmaz
 • Bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var
 • Bağ dua değil, çapa dua ister.
 • Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

 • Bağa gir izin olsun ki, yemeye yüzün ola.
 • Bağlı aslana tavşan bile hücum eder.
 • Bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder dilim durursa
 • Bahar çiçeğiyle güzeldir.
 • Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta.
 • Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.
 • Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
 • Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir.

 • Bakmakla öğrenilseydi, kediler kasap olurdu
 • Bal döksen yalanır.
 • Bal olan yerde sinek de bulunur.
 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Bal yiyen baldan bıkar.
 • Bal demekle ağız tatlanmaz.
 • Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer.
 • Baş olan boş olmaz.
 • Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.
 • Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
 • Baskın basanındır.
 • Baskısız yongayı yel alır.
 • Bastığın yer bayram olsun.
 • Baş başa, baş da padişaha bağlıdır.
 • Baş nereye giderse, oyak oradadır.
 • Başıma uymayan takke elin olsun.
 • Başındaki fese bak, girdiği kümese bak.
 • Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin.
 • Başsız evin köpeği çok havlar.
 • Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur.
 • Babadan mal kalır,kemal kalmaz.
 • Babanın sanatı oğula mirastır.
 • Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır.
 • Babaya dayanma,karıya güvenme.
 • Baca eğri de olsa duman doğru çıkar.
 • Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
 • Baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.
 • Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu.
 • Bak bana bir gözle, bakayım sana iki gözle.
 • Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma.
 • Bakan göze bağ olmaz.
 • Bakan yemez, kapan yer.
 • Bakarsan bağ, bakmazsan dağ.
 • Bakmakla usta olunsa kasap olurdu.
 • Baktın ibrik akıyor; önce götünü yu, sonra aptes boz.
 • Baktın ki kar havası, eve gel kör olası.
 • Baktın yarın yar değil, terkini kalmak az değil.
 • Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
 • Bal demekle ağız tatlanmaz.
 • Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek.
 • Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.
 • Bal olan yerde sinek de olur.
 • Bal tutan parmağını yalar.
 • Balcı kızı daha tatlı.
 • Balcının var bal tası, oduncunun var baltası.
 • Balta değmedik ağaç olmaz.
 • Balta sapını yonamaz.
 • Balı, parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer.
 • Balı dibinden, yağı yüzünden.
 • Balı olan bal yemez mi?
 • Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
 • Balık baştan avlanır.
 • Balık baştan kokar.
 • Balık demiş ki: Etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin.
 • Balık çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş.
 • Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir.
 • Baskın basanındır.
 • Baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır.
 • Baykuşun kısmeti ayağına gelir.
 • Bayram etiyle it tavlanmaz.
 • Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir.
 • Bayramdan sonra gelen kınayı götüne yak.
 • Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla.
 • Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı.
 • Bağ bayırda, tarla çayırda.
 • Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
 • Bağı ağlayan yüzü güler.
 • Bağın taşlısı, karının saçlısı.
 • Baş ağır gerek, kulak sağır.
 • Baş başa bağlı, baş da şeriata.
 • Baş dille tartılır.
 • Baş kes, yaş kesme.
 • Baş nereye giderse, ayak da oraya gider.
 • Baş ol da eşek başı ol.
 • Baş sallamakla kavuk eskimez.
 • Baş sağ olursa börk çok bulunur.
 • Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde.
 • Baş yastığı baş derdini bilmez.
 • Başa gelen çekilir.
 • Başa gelmeyince bilinmez.
 • Başak büyüdükçe boynunu eğer.
 • Başım acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmez.
 • Başın başı, başın da başı vardır.
 • Başın sağlığı, dünya varlığı.
 • Başına gelen başmakçıdır.
 • Başını sallamayan kavak olmaz.
 • Bebeler birbirinden huy kapar, ayranlarına su katar.
 • Bedava sirke baldan tatlıdır.
 • Bekâr gözü ile kız alınmaz.
 • Bekâr gözü kör gözü.
 • Bekâra karı boşamak kolay gelir.
 • Bekârlık maskaralıktır.
 • Bekarın ahmağı akşam, evlinin ahmağı sabah traş olur.
 • Bekârın parasını it yer, yakasını bit.
 • Bekleyen derviş muradına ermiş.
 • Ben ağa, sen ağa! İnekleri kim sağa.
 • Bedava sirke baldan tatlıdır.
 • Bekar gözü, kör gözü.
 • Bekarlık maskaralık.
 • Bekarlık sultanlık.
 • Bekarın parasını it yer, yakasını bit.
 • Beleş atın dişine bakılmaz.
 • Benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur.
 • Berber berbere benzer ama, başın Allah’a emanet.
 • Berberin solumazı, tellağin söylemezi, kahvecinin söylemezi.
 • Berk kaçan atın boku seyrek düşer.
 • Besle kargayı, oysun gözünü.
 • Besle kargayı oysun gözünü.
 • Beslemeyi eslemeden alma.
 • Beterin beteri var.
 • Bey ardından çomak çalan çok olur.
 • Bey aşı borç, düğün aşı ödünç.
 • Bey buyurur, cellat keser.
 • Bey oğlu kulluk, kul oğlu beylik.
 • Beyazın adı tadı.
 • Beyden gelen bey sayılır.
 • Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır.
 • Beylik çeşmeden su içme.
 • Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden.
 • Bezi herkesin arşınına göre vermezler.
 • Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.
 • Beş kuruşun üstünde oturmaya beş batman göt gerek.
 • Beş para giren ev yıkılmamış.
 • Beş parmak bir olmaz.
 • Beş parmağın hangisini kessen acımaz?
 • Beş tavuğa bir horoz yeter.
 • Beşe, bakma çiftten başka işe.
 • Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.
 • Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
 • Bin bilsen de bir bilene danış.
 • Bin dost az, bir düşman çok.
 • Bin işçi, bir başçı.
 • Bin kişi değmez bir kişi, bir kişi değer bin kişi.
 • Bin merak, bir borç ödemez.
 • Bin nasihattan bir musibet yeğdir.
 • Bin tasa bir borç ödemez.
 • Bin ölçüp bir biçmeli.
 • Binin yarısı beş yüz o da ben de yok.
 • Bir abam var atarım, nerde olsam yatarım.
 • Bir adama kırk gün ne dersen o olur.
 • Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.
 • Bir adamın sözü bir adama kolay.
 • Bir ambar buğdayın örneği bir avuçtur.
 • Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun.
 • Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.
 • Bir ağaçta gül de biter diken de.
 • Bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da.
 • Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.
 • Bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez.
 • Bir baba dokuz oğlu besler, dokuz oğul bir babayı beslemez.
 • Bir baş soğan bir kazanı kokutur.
 • Bir başa bir göz yeter.
 • Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
 • Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.
 • Bir dirhem et bin ayıp örter.
 • Bir dirhem gümüşün üstünde oturmaya bir kantar göt gerek.
 • Bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir.
 • Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin.
 • Bir ev donanır, bir kız donanmaz.
 • Bir evde düzen varsa düzen olmaz o evde.
 • Bir evde iki kız, biri çuvaldız biri biz.
 • Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
 • Bir fit bin büyü yerini tutar.
 • Bir görüş, bir kör biliş.
 • Bir gözün gördüğü bir göze hayır etmez.
 • Bir günlük beylik, beyliktir.
 • Bir günlük ölüye üç gün yiyecek gerek.
 • Bir hatır, iki hatır, üçüncüde vur yatır.
 • Bir inat, bir murat.
 • Bir kararda bir Allah.
 • Bir katar deveyi bir eşek yeder.
 • Bir korkak bir orduyu bozar.
 • Bir koyundan iki post çıkmaz.
 • Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
 • Bir kılın bir örmeye faydası var.
 • Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır.
 • Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.
 • Bir ocaktan okluk da çıkar, bokluk da.
 • Bir pire için bir yorgan yakılmaz.
 • Bir selam bin hatır yapar.
 • Bir senden büyüğün, bir de senden küçüğün sözünü dinle.
 • Bir söz ara bozar,bir söz ara düzer.
 • Bir söz bin büyüye bedeldir.
 • Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkarır.
 • Bir sürçen atın başı kesilmez.
 • Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele geçersin çekirge.
 • Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.
 • Bir uyuz keçi bir sürüyü boklar.
 • Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden.
 • Bir çiçekle bahar olmaz.
 • Bir çiçekle yaz olmaz.
 • Bir çöplükte iki horoz ötmez.
 • Birden çıkan bine yayılır.
 • Biri bilmeyen bini hiç bilmez.
 • Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
 • Biribiri, adamı yer diri diri.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Bitli baklanın kör alıcısı olur.
 • Boka nispetle tezek amberidir.
 • Bol bol yiyen bel bel bakar.
 • Borca haylık bir aylık.
 • Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek.
 • Borç iyi güne kalmaz.
 • Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır.
 • Borç vermekle, düşman vurmakla.
 • Borç yiyen kesesinden yer.
 • Borç yiğidin kamçısıdır.
 • Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir.
 • Borçlu ölmez, benzi sararır.
 • Borçlunun dili kısa gerek.
 • Borçlunun duacısı alacaklıdır.
 • Borçlunun döşeği ateşten olur.
 • Borçlunun yalımı alçak olur.
 • Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir.
 • Borçtan korkan kapısını büyük açmaz.
 • Bostan gök iken pazaryapılmaz.
 • Bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaz.
 • Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer.
 • Boyuma göre boy buldum, huyuma göre huy bulamadım.
 • Bozacının şahidi şıracı.
 • Boğaz dokuz boğumdur.
 • Boş başak dik durur.
 • Boş eşek yorga gider.
 • Boş fıçı çok langırdar.
 • Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.
 • Boş ite menzil olmaz.
 • Boşboğazı ateşe atmışlar, odunum yaş demiş.
 • Boşboğazı ateşe atmışlar,odun yaş diye bağırmış.
 • Boşboğazı cehenneme atmışlar, odun yaşdiye bağırmış.
 • Bu abdestle daha çok namaz kılınır.
 • Bugünkü işini yarına bırakma.
 • Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.
 • Bulanık su, balıkçının yarı kazancıdır.
 • Buldum bilemedim, bildim bulamadım.
 • Burun yüzden düşmez.
 • Buyuran yorulmamış.
 • Buyurmadan tutan evlat, gün doğmadan kalkan avrat, deh demeden yürüyen at.
 • Buğday Hicaz’a giderken arpaya ince yufkaya karışma demiş.
 • Buğday başak verince, orak pahaya çıkar.
 • Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
 • Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
 • Buğday ile koyun, geri yanı oyun.
 • Buğday mısıra demiş ki: Aş ol, keş ol, hamur işine karışma.
 • Buğday yanında acı at da sulanır.
 • Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince.
 • Böyle baş böyle tıraş.
 • Böyle gelmiş böyle gider.
 • Böyle gerek danaya, buzağının hakkını yemeye.
 • Bükemediğin eli öpeceksin.
 • Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş.
 • Bülbülün çektiği dili belası.
 • Büyük balık küçük balığı yer.
 • Büyük balık küçük balığı yutar.
 • Büyük başın derdi büyük olur.
 • Büyük lokma ye büyük söyleme.
 • Büyük lokma ye büyük söz söyleme.
 • Bıldırcının beyliği arpa biçilene kadar.
 • Bıyığın uzunsa borazan çal.
 • Bıçak kınını kesmez
 • Bıçak yarası onulur, dil yarası onulmaz.
 • Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu.
 • Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete..
 • Beleş peynir fare kapanında bulunur.
 • Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
 • Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.
 • Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
 • Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.
 • Besle kargayı oysun gözünü.
 • Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
 • Beş kuruşluk fener o kadar yanar.
 • Beş parmağın beşi de bir değil.
 • Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
 • Bıçak sapını kesmez.
 • Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
 • Bıldır ki hurmalar götünü tırmalar.
 • Bilgisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
 • Bilinmedik aş, ya karın ağrıtır ya baş.
 • Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
 • Bilmediklerimi ayağımın altına koysam, başım göğe değer.
 • Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
 • Bin atın varsa bin dinlen, bir atın varsa in dinlen.
 • Bin bilsen de bir bilene danış.
 • Bin dinle, bir söyle.
 • Bin ölçüp bir biçmeli.
 • Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
 • Binin yarısı beş yüz o da ben de yok.
 • Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
 • Bir adamın karısı onun yarısıdır.
 • Bir ağaçta gül de biter, diken de.
 • Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
 • Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
 • Bir ahırda at da bulunur eşek de.
 • Bir ayağı çukurda
 • Bir bulutla kış gelmez.
 • Bir bütün bir yarımdan iyidir.
 • Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
 • Bir dirhem et, bin ayıp örter.
 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
 • Bir eve bir baca, bir kadına bir koca.
 • Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
 • Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
 • Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.
 • Bir koyundan iki post olmaz.
 • Bin nasihatten bir musibet yeğdir.
 • Bir nalına vurur, bir mıhına.
 • Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
 • Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.
 • Biri eşikte, biri beşikte.
 • Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.
 • Birlikten kuvet doğar.
 • Bitli baklanın kör alıcısı olur.
 • Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp geçelim.
 • Boğulursan büyük suda (denizde) boğul.
 • Bugün elini veren yarın götünü verir.
 • Borç yiğidin kamçısıdır.
 • Boş çuval dik durmaz.
 • Boş duranı Allah da sevmez kulu da..
 • Boş fıçı çok langırdar.
 • Boşboğazı ateşe atmışlar,odun yaş diye bağırmış.
 • Boşboğazın sigarası yanmaz.
 • Bozacının şahidi şıracı.
 • Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez giden bilmez.
 • Bugünün küçükleri yarının büyükleri.
 • Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.
 • Bugün bana ise yarın sana.
 • Bugünkü işini yarına bırakma.
 • Bugünkü tavuk, yârınki kazdan iyidir.
 • Buğday başak verince orak pahaya çıkar.
 • Bülbülü altın kafese koymuşlar “ah vatanım” demiş.
 • Bülbülün çektiği; dili belasıdır.
 • Büyük ekmek, büyük bezeden olur.
 • Büyük lokma çukurda kalır.
 • Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.
 • Büyük zekâlar birlikte düşünürler.
 • Ben diyorum hadımın sen diyorsun oğuldan uşaktan neyin var.

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.