Ana Sayfa » Atasözleri » E harfi ile başlayan Türk Atasözleri

E harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

E harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

E harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
 • Ecele çare olmaz.
 • Eceli gelen fare kedi taşağı kaşır.

 • Eceli gelen it cami duvarına siyer.
 • Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
 • Eceli gelen sıçan kedinin taşaklarını kaşır.
 • Emanet eşeğin yuları gevşek olur.
 • Emanete hıyanet olmaz.
 • Emek olmadan yemek olmaz.
 • Emmim, dayım kesem; elimi soksam yesem.
 • En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz.

 • Er ek, geç ek, tava ek.
 • Er ekmeği, meydan ekmeği.
 • Er gönülü ibrişim, dolaşırsa açılmaz.
 • Er kocar, gönül kocamaz.
 • Er lokması er kursağında kalmaz.
 • Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
 • Er oyunu üçe kadar.
 • Erenlerin sağı, solu olmaz.

 • Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez alma.
 • Ergene karı boşaması kolay.
 • Ergene var ergene, kaygısız gir yorgana.
 • Erikenin başına kar yağar.
 • Erim er olsun da yerim çalı gibi olsun.
 • Erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat aşını.
 • Erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mi?.
 • Erkek koyun kasap dükkanına yakışır.

 • Erkek sel, kadın göl.
 • Erken kalkan yol alır, er evlenen döl alır.
 • Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
 • Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, kapında varsa kaldır at.
 • Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer.
 • Erkeğin şeytanı kadın.
 • Esirgenen göze çöp batar.
 • Eski diye atma kürkünü; gerek olur bürünürsün bir günü.
 • Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.
 • Eski düşman dost olmaz.
 • Eski kaçmış; iğne iplik geri getirmiş.
 • Eski çamlar bardak oldu.
 • Eskiye itibar olsaydı bitpazarına nur yağardı.
 • Esmere al bağla, karşısına geç ağla.
 • Esrik devenin çulu eğri gerek.
 • Et kanlı gerek, yiğit canlı.
 • Et kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır?.
 • Et ne kadar arık olsa ekmek üstünde yaraşır.
 • Et ola, it ola.
 • Et tırnaktan ayrılmaz.
 • Eti ciğer eden de avrat, ciğeri et eden de.
 • Etin çiği et getirir, ekmeğin çiği dert getirir.
 • Etle deri, yemekle diri.
 • Etme bulma dünyası.
 • Ev alma, komşu al.
 • Ev dememişler, evran demişler.
 • Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.
 • Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 • Evden bir ölü çıkacak demişler, herkes hizmetçinin yüzüne bakmış.
 • Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim.
 • Evi ev eden avrat.
 • Evine göre pişir aşını; erine göre bağla başını.
 • Evladı ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım.
 • Evladın var mı, derdin var.
 • Evlenenle ev alana Allah yardım eder.
 • Evli evinde köylü köyünde gerek.
 • Evlinin bir evi var, evsizin bin evi var.
 • Evvel can, sonra canan.
 • Eğilen baş kesilmez.
 • Eğreti ata binen tez iner.
 • Eğretinin canı berk olur.
 • Eğri otur , doğru söyle.
 • Eşek, kulağı kesilmekle küheylan olmaz.
 • Eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez.
 • Eşek büyümekle tavlabaşı olmaz.
 • Eşek eve gelmiş, yorga yolda kalmış.
 • Eşek eşeği ödünç kaşır.
 • Eşek hoşaftan ne anlar?.
 • Eşek kocamakla tavla başı olmaz.
 • Eşek kocamakla tavlabaşı olmaz.
 • Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz.
 • Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
 • Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış.
 • Eşeğe kaç gün yol gidersin demişler; onu bizlengiç bilir demiş.
 • Eşeğe marifetini göster demişler, yıkılıp ağnamış.
 • Eşeğe rakı içirmişler; çulunu bahşış vermiş.
 • Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir.
 • Eşeği düğüne çağırmışlar, ya odun eksik, ya su demiş.
 • Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin.
 • Eşeği süren osuruğuna katlanır.
 • Eşeğin gönlüne kalsa bir bağ maydanozu götürmez.
 • Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa.
 • Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz.
 • Eşeğin ölümü köpeğe düğündür.
 • Eşeğini sağlam bağla, sonra Allah’a ısmarla.
 • Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
 • Eceli gelen sıçan kedinin taşaklarını kaşır.
 • Eceli gelen keçi, çobanın ekmeğini yer
 • Eceli gelen köpek cami duvarına işer.
 • Eceli gelen köpek cami duvarına siyer.
 • Edebi,edepsizden öğren.
 • Eden bulur,inleyen ölür.
 • Eğreti ata binen tez iner.
 • Eğri ağaca yayım, her gördüğüne dayım deme.
 • Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
 • Eken biçer, konan göçer.
 • Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
 • Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.
 • El ağzı ile çorba içilmez.
 • El atına binen yaya kalır
 • El deliye, bende akıllıya muhtacım.
 • El elden üstündür.
 • El içinde vasiyet ettik, ölmemek olmaz.
 • El kazanı ile aş kaynamaz.
 • El yarası onar, dil yarası onmaz.
 • El yumruğu yemeyen, kendi yumruğunu balyoz sanır.
 • Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
 • Eli dar olanın, dili kısa olur.
 • Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur.
 • Eli ile köfte yuvarlıyor, gözü kırık kovalıyor.
 • Elin iyisi olmaz, gavurun dayısı olmaz.
 • Elin hamuru ile erkek işine karışma
 • Elin ile koymadığını kaldırma.
 • Elmanın dibi göl, armudun dibi yol (olmalı).
 • Elmayı soy da ye, armudu say da ye.
 • Emanet ata binen, tez iner.
 • Emanet eşeğin yuları gevşek olur.
 • Erkek arslan arslan da, dişi arslan arslan değil mi?
 • Erkek koyun kasap dükkânına yakışır.
 • Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır.
 • Erken evlenen yanılmamış.
 • Esirgenen göze çöp batar.
 • Eski çamlar bardak oldu.
 • Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesi kalır.
 • Eşek kocamakla tavla başı olmaz.
 • Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.
 • Eşek sıçtı, gönül geçti.
 • Eşekler çalışır, atlar yer.
 • Eşekten at olmaz, ciğerinden aş olmaz.
 • Et tırnaktan ayrılmaz.
 • Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.
 • Ev sahibinin hatırı olmazsa köpeğini dövmek kolaydır.
 • Evdeki hesap çarşıya uymaz.
 • Even enik gözsüz kunlar “Acele eden köpek gözgüs yavrular”
 • Evini temiz tut, misafir gelir; kalbini temiz tut, ölüm gelir.
 • Evladı ben doğurdum ama gönlü benim değil ki.
 • Edebi,edepsizden öğren.Eden bulur, inleyen ölür.
 • Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
 • Ekici ol, bilici olma.
 • Ekincinin karnını yarmışlar; kırk bu yılcık, kırk bıldırcık çıkmış.
 • Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır.
 • Ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil.
 • Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.
 • Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
 • El ağzına bakan, karısını tez boşar.
 • El el ile, değirmen yel ile.
 • El el için ağlamaz; başına kara bağlamaz.
 • El el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
 • El elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
 • El elden üstündür.
 • El eli yıkar yüzü.
 • El elin aynasıdır.
 • El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
 • El elin nesine, gülerek gider yasına.
 • El ile bozgun düzgün.
 • El ile gelen düğün, bayram.
 • El için ağlayan gözden olur.
 • El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.
 • El için yanma nare ara.
 • El kazanı ile aş kaynamaz.
 • El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım.
 • El terazi, göz mizan.
 • El yarası onulur , dil yarası onulmaz.
 • El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır.
 • El öpmekle ağız aşınmaz.
 • El üstünde gömlek eskimez.
 • Elde yiyen, yolda acıkır.
 • Elde bulunan beyde bulunmaz.
 • Eldeki yara, yarasıza duvar deliği.
 • Elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
 • Elden yiyen börkmüş, keseden yiyen çökmüş.
 • Eli boşa ağa uyur derler; eli doluya ağa buyur derler.
 • Elifin hecesi var, gündüzün gecesi var.
 • Elime ne döktün ki, yüzüne süreyim?
 • Elin ağzı torba değil ki büzesin.
 • Elmas çamura düşse yine elmas.
 • Elmayı havaya at, düşünceye kadar Allah kerim.
 • Elmayı soy da ye, armudu say da ye.
 • Elmayı çayıra, armudu bayıra.
 • Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar.
 • Elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz.
 • Elvergisi, gönül.
 • Elçiye zeval olmaz.

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.