Ana Sayfa » Atasözleri » T harfi ile başlayan Türk Atasözleri

T harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

T harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

T harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Taş taşa söykenir.
 • Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin.
 • Taşı ısıramayanın öpmesi gerekir.

 • Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • Tebdil-i mekanda ferahlık vardır.
 • Tebdili mekanda ferahlık var.
 • Tedbirsiz helaya oturan, domalarak taş arar.
 • Tek kanatla kuş uçmaz.
 • Teke eti ilaç olur, keçi eti yel olur.
 • Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
 • Tembele iş buyur sana akıl ögretsin.

 • Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş.
 • Temel taşı temelde, köşe taşı köşede gerek.
 • Temiz iş altı ayda çıkar.
 • Tencere demiş, dibim altın.
 • Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
 • Terazi var, tartı var; her bir şeyin vakti var.
 • Tereciye tere satılmaz.
 • Terzi kendi söküğünü dikemez.

 • Terziye dinlen demişler, ayağa kalkmış.
 • Terziye göç demişler, ignem başımda demiş.
 • Tevekkelin gemisi batmaz.
 • Teyze, ana yarısıdır.
 • Teyzemin taşağı olsa dayım olurdu.
 • Teşbihte hata olmaz.
 • Tilki benim için demem ama üzümsüz bağın kökü kurusun demiş.
 • Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider.

 • Tilkinin dönüp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.
 • Tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler; adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş.
 • Tok, acın halinden bilmez.
 • Tok ağırlaması güçtür.
 • Tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazar.
 • Tokmağı baş kazık yer.
 • Top otu beylikten olunca güllesi Bağdat’a gider.
 • Topalla gezen, aksamak öğrenir.
 • Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
 • Turpun sıkından seyreği iyidir.
 • Tutulan sakal yolunur.
 • Tutulmayan uğru, beyden doğru.
 • Tuz ekmek hakkını bilmeyen kör olur.
 • Türk karır, kılıcı karımaz.
 • Türk’ün aklı gözünde.
 • Türk’ün aklı sonradan gelir.
 • Türk’ün aklı ya kaçarken yada sıçarken gelir.
 • Tırnağın varsa başını kaşı.
 • Tabak mısın, it bokuna muhtaçsın.
 • Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar.
 • Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.
 • Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.
 • Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.
 • Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar.
 • Tamah varken müflis acından ölmez.
 • Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
 • Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
 • Tarla çayırda, bağ bayırda.
 • Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz.
 • Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
 • Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı.
 • Tarlayı düz al, kadını kız al.
 • Tarlayı koçan zaptetmez, saban zapteder.
 • Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden.
 • Tas, yere düşmeden çanlamaz.
 • Taş, yerinde ağırdır.
 • Tatarın kılavuza ihtiyacı yok.
 • Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.
 • Tatlı ye, tatlı söyle.
 • Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.
 • Tavuk gelen yerden yumurta esirgenmez.
 • Tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmış.
 • Tavuğun sadakası bir yumurta.
 • Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
 • Tavşan dağda, suyu ateşte.
 • Tavşanı tazı tutar, çalımı avcı satar.
 • Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.
 • Taze bardağın suyu soğuk olur.
 • Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.
 • Taş düştüğü yerde ağırdır.

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.