Ana Sayfa » Özel Günler » 24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

Öğretmenler Günü Sözleri Mesajları

24 Kasım Öğretmenler Günü, “Mutlak zaferler eğitim orduları ile elde edilir. 24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun!”

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri ve Mesajları

Bkz: Güzel Sözler

Öğretmeyi hedef edinmiş tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.

Tüm öğretmenlerin, öğretmenler günü kutlu olsun.


Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri Cumhuriyet için yetiştirmeye devam edeceğiz. Yorulmadan.. 24 Kasım öğretmenler günü kutlu olsun.

Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Geleceğimize yön veren öğretmenlerimize; Şükranlarımızı saygılarımızla sunuyoruz, sizi seviyoruz.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir!

Yeni nesil cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan alacaktır! 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!


Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

24 kasım senin çiçeklerin ile dolu..

Vazifenizin kutsallığı karşısında saygı ile eğiliyorum.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olmaz öğretmenim.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum..


Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.(Diyojen)

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.


Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Sokrates)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

Öğretmenler mum ışığına benzerler, başkalarını aydınlatabilmek için kendileri sönerler.

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Bir melek vardır öğretmendir. bir şeytan vardır cahilliktir.

Başarım dɑ sen varsın, kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… Sevgili öğretmenim.

Siz Öğretmenler sevgi elçilerisiniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler!  Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler günün kutlu olsun

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenler! Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız.

Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

Öğretmenler bir milleti kurtaran en büyük unsurlardır.

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yɑrɑtır; ülkeler değil, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)

Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Amɑ öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeye razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağIayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.