Ana Sayfa » Güzel Sözler » İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Güzel Sözler

İngilizce Güzel Sözler,

“Crying alone Makes a person Stronger.. Yalnız başına ağlamak, bir insanı güçlendirir.”

İngilizce Güzel Sözler

Patience is the companion of wisdom. Sabır bilgeliğin arkadaşıdır.

Dear Lazy People, 85632718498 You didn’t read the whole number, did you? Sevgili tembel insanlar , 85632718498 sayının tamamını okumadınız değil mi?


You deserve to be happy. You deserve to be loved. You deserve to be valued. Mutlu olmayı hakediyorsun, sevilmeyi hakediyorsun, değerli olmayı hakediyorsun.

Some people love you. But don’t tell you. Some people tell you. But don’t love you. Bazı insanlar seni sever, ama söylemezler. Bazı insanlar seni sevmez, söylerler.

People come and go in your life, but the right ones will always stay. İnsanlar hayatına girer ve çıkar, ama doğru olanlar daima kalacaktır.

There is always hope. Her zaman umut vardır, her zaman.

Bitter truth: One day your bestie will also start ignoring you. Acı gerçek, bir gün kankan da seni görmezden gelmeye başlayacak.

When I was a child I was afraid of Ghosts As I grew up I realized people are more Scary. Çocukken hayaletlerden korkardım, büyüyünce insanların daha korkunç olduğunu farkettim.


Never never never give up. Asla, asla, asla pes etme.

Time does not change people. Time reveals the real face of people. Zaman insanları değiştirmez, gerçek yüzlerini ortaya çıkarır.

Feed a dog for 3 days, and it will remember you for 3 years. Feed a human for 3 years and they will forget you in 3 days. Bir köpeği 3 gün besle 3 yıl hatırlar. Bir insanı 3 yıl besle 3 günde unutur.

You can’t change how people feel about you, so don’t try. Just live your life and be happy. İnsanların senin hakkında ne hissettiğini değiştirmezsin, o yüzden deneme. Sadece hayatını yaşa ve mutlu ol.

Everything you deserve will be yours. Be patient. Hakettiğin her şey senin olacak, sabırlı ol.

Eyes are useless when the mind is blind. Zihnin kör ise gözler hiçbir işe yaramaz.


There is beauty is simplicity. Sadelikte güzellik vardır.

Don’t try to be different, try to be yourself. Farklı olmaya çalışma, kendin olmaya çalış.

When a woman replies with “OK” as a massage, Go back through the last 200 messages you sent and find your mistake.. Bir kadın mesajınızı “tamam” diye cevapladığında, 200 mesaj geri gidip hatanızı bulun.

I’m at the stage of my life where I keep myself out of arguments Even if you tell me 1+1=11 you’re absolutely correct, Enjoy! Hayatımın kendimi tartışmalardan uzak tutma evresindeyim. Bana 1+1=11 olduğunu söylesen bile kesinlike haklısın. Tadını çıkar.

They listen more when you speak less. Daha az konuştuğunda daha çok dinlerler.

You are an ocean. Don’t let anyone treat you like a pond. Sen bir okyanussun, kimsenin sana bir su birikintisiymişsin gibi davranmasına izin verme.


Don’t ask why I changed Ask yourselft first What you did to me. Bana neden değiştiğimi sorma, önce kendine sor bana ne yaptığını.

Time will show you who deserves your heart. Zaman sana kimin kalbini hak ettiğini gösterecek.

You don’t lose friends. You lose undercover haters. Real friends can never be lost. Arkadaşlarını kaybetmezsin. Gizli nefretleri kaybedersiniz. Gerçek dostlar asla kaybolmaz.

Never forget who helped you out while everyone else was making excuses. Herkes bahaneler üretirken sana kimin yardım ettiğini asla unutma.

We fall in Love with the most unexpected person at the most unexpected time. En beklenmedik anda en beklenmedik kişiye aşık oluruz.

One day I will travel the world with the person I Love. Bir gün sevdiğim insanla dünyayı gezeceğim.

We only live once. We only die once. we live every day! Sadece bir kere yaşarız. Sadece bir kere ölürüz, her gün yaşarız.

You know, the world is full of lonely people who are afraid to make the first move. Bilirsiniz, dünya ilk hamleyi yapmaktan korkan yalnız insanlarla doludur.

So what are you good at? Overthinking, overreacting and messing up everything. Öyleyse neyde iyisin? Aşırı düşünme, aşırı tepki verme ve her şeyi berbat etmede.

If your life was a book, what would the title be? Hayatın bir kitap olsaydı başlığı ne olurdu?

STAY SINGLE and watch everyone cheating. Bekar kal, herkesin aldatmasını seyret.

Words are like keys If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth. Kelimeler anahtar gibidir,eğer doğru seçersen, her kalbi açabilir ve her çeneyi kapatabilir.

People will hurt you, but you can’t use that as an excuse to hurt someone back. İnsanlar seni incitecek,ama sen bunu başkalarını incitmek için bir bahane olarak kullanamazsın.

Don’t forget, mondays are fine, it’s your life that sucks. Unutma, pazartesileri iyi, senin hayatın berbat.

Pray, instead of worrying. Endişelenmek yerine dua et.

If you’re tired, take a rest but don’t quit. Yorulduysan dinlen, ama vazgeçme.

Sometimes you jest need to wait and pray. Bazen sadece bekleyip dua etmeye ihtiyaç duyarsın.

What’s yours will find you. Senin olan seni bulacaktır.

When you say “Yes” to others, make sure you are not saying “No” to yourself. Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinizden emin olun.

Sometimes the heart eries but eyes are dry. Bazen kalp ağlar, ama gözler kurudur.

Weak people revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore. Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Zeki insanlar görmezden gelir.

I may not be perfect, But at least I’m not fake. Mükemmel olmayabilirim ama en azından sahte değilim.

Bkz: Güzel Anlamlı Sözler

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

1 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.