Ana Sayfa » Atasözleri » S – Ş harfi ile başlayan Türk Atasözleri

S – Ş harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

S – Ş harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

S – Ş harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Sora sora Bağdat bulunur.
 • Soran yanılmamış.
 • Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.

 • Soy asma, soyuna çeker.
 • Soydur çeker.
 • Soğuk; kırk kat keçe, ben ondan geçe; bir kat deri, ben ondan geri demiş.
 • Su akarken testiyi doldurmalı.
 • Su aktığı yere akar.
 • Su başından kesilir.
 • Su bulanmayınca durulmaz.
 • Su bulununca teyemmüm bozulur.

 • Su içene yılan bile dokunmaz.
 • Su küçüğün, sofra büyüğün.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Su uyur, düşman uyumaz.
 • Sus küçüğün, söz büyüğün.
 • Suyu getiren de bir, testiyi kıran da.
 • Suyu havana koy, döv döv yine su.
 • Suçu gelin etmişler, kimse güvey girmemiş.

 • Söyleyenden dinleyen arif gerek.
 • Söyleyene bakma, söyletene bak.
 • Söz ağızdan çıkar.
 • Söz biliyorsan söyle, inansınlar; bilmiyorsan söyleme, seni bir adam sansınlar.
 • Söz dediğin yaş deridir, nereye çekersen oraya gider.
 • Söz gümüşse sükut altındır.
 • Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir.
 • Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

 • Söz verme, verdinse dönme.
 • Sözü söyle alana, kulağında kalana.
 • Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
 • Sükut ikrardan gelir.
 • Sür git dememişler, gör geç demişler.
 • Sürüden ayrılanı kurt kapar.
 • Sütle giren huy, canla çıkar.
 • Sütlüyü sürüden çıkarmazlar.
 • Sütsüz koyun meleğen olur.
 • Sütten ağzı yanan, ayranı üfleyerek içer.
 • Sıcağa kar mı dayanır?.
 • Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne.
 • Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.
 • Sıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş.
 • Sıçan geçer yol bulur.
 • Sıçan çıktığı deliği bilir.
 • Sıçana rakı içirmişler, kediye meydan okumuş.
 • Sıçılacak ağız göte yakın gelir.
 • Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
 • Sabreden derviş muradına ermiş.
 • Saç sefadan, tırnak cefadan uzar.
 • Sakalda keramet olsa, keçi şeyhlik ederdi.
 • Sakınan göze çöp batar.
 • Sen işlersen mal işler, insan böyle genişler.
 • Sen kendini övme el seni övsün.
 • Sen seversen oğlunu, o da sever oğlunu.
 • Sepetteki karnıma, sandıktaki sırtıma.
 • Sev beni, seveyim seni
 • Soğuk su, sıcak aş diş düşmanı, genç avrat koca herifin baş düşmanı.
 • Sopayı yiyen eşek, atı geçer.
 • Soydur çeker, huydur geçer.
 • Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi; bilmez ki sorsun, bilse sorardı.
 • Söyle arkadaşını söyleyeyim sana seni.
 • Söyleme dostuna, o da söyler dostuna. Bir gün olur kül basarlar postuna.
 • Söylemeyen ağız, söyleyen ağzı yorar.
 • Söz büyüğün sus küçüğün.
 • Söz gümüş ise sükût altındır.
 • Söz var insanı yola getirir, söz var insanı yoldan çıkartır.
 • Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
 • Su akar yatağını bulur.
 • Su akarken küpünü doldurur.
 • Su akmayınca durulmaz.
 • Su bulanmayınca durulmaz.
 • Su testisi su yolunda kırılır.
 • Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
 • Sabah ola,hayır ola.
 • Sabah sürçen, geceye dek sürçer.
 • Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış.
 • Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder.
 • Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz.
 • Sabreden derviş, muradına ermiş.
 • Sabreyle işine, hayır gelsin başına.
 • Sabrın sonu selamettir.
 • Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
 • Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.
 • Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
 • Sade pirinç zerde olmaz,bal da gerek kazana;ata malı tez tükenir,evlat gerek kazana.
 • Sadık dost akrabadan yeğdir.
 • Safa ile yenen cefa ile kazanılır.
 • Sahipsiz eve it buyruk.
 • Sakla beni varken, bulunayım sana yokken.
 • Sakla samanı, gelir zamanı.
 • Sakınılan göze çöp batar.
 • Sana taşla vurana sen aşla vur.
 • Sana vereyim bir öğüt: Ununu elinle öğüt.
 • Sanat altın bileziktir.
 • Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez.
 • Sarhoştan deli bile korkar.
 • Sarmısak içli dışlı, soğan yalnız başlı.
 • Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
 • Sarı altının olacağına sarı samanın olsun.
 • Sarığı sarar, sarar, ulamı yetiştiği yere sokarsın.
 • Satılık ziftin olsun, Selanik’ten kel gelir.
 • Sayılı günler tez geçer.
 • Sayılı koyunu kurt kapmaz.
 • Saç safadan, tırnak cefadan uzar.
 • Saç sefadan tırnak cefadan uzar.
 • Saçım ak mı, kara mı? Önüne düşünce görürsün.
 • Sağ baş yastık istemez.
 • Sağlık varlıktan yeğdir.
 • Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.
 • Sağır için iki kere kamet olmaz.
 • Sağır işitmez uydurur.
 • Sağırlar birbirini ağırlar.
 • Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
 • Sebepsiz kuş bile uçmaz.
 • Sel gider kum kalır.
 • Sel ile gelen yel ile gider.
 • Selam para, kelam para.
 • Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa.
 • Sen bilirsin deyince kavga olmaz.
 • Sen bir garip Çingenesin, telli zurna nene gerek.
 • Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
 • Sen işten korkma, iş senden korksun.
 • Sen kazan da düşmana kalsın.
 • Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.
 • Sen sen, ben ben.
 • Senden devletli ile ortak olma.
 • Senden çıkmış bir kada imdada.
 • Serkeş öküz soluğu kasap dükkanında alır.
 • Sermayen bir yumurta ise taşa çal.
 • Serçeden korkan darı ekmez.
 • Serçeye çubuk beredir.
 • Sev beni, seveyim seni.
 • Sev seni seveni hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni Mısır’a sultan ise.
 • Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur.
 • Sevenin kuluyum , sevmeyenin sultanı.
 • Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.
 • Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.
 • Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
 • Sinek pekmezciyi tanır.
 • Sirkesini, sarmısağını sayan paçayı yiyemez.
 • Sittei Sevir, kapıyı çevir.
 • Siyah inekten beyaz süt sağılır.
 • Sofu soğan yemez, bulunca sapını komaz.
 • Son gülen iyi güler.
 • Son pişmanlık fayda vermez.
 • Sona kalan dona kalır.
 • Sona kalan donakalır.
 • Sonradan gelen devlet devlet değildir.
 • Sonradan gelenin evi uç, tarlası kıraç olur.
 • Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi; sonradan kadın olanın hamama sığmaz.
 • Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez.
 • Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar.
 • Şeytanla ortak buğday eken samanını alır.
 • Şeytanın dostluğu darağacına kadardır.
 • Şimşek çakmadan gök gürlemez.
 • Şubatın sonundan, martın onundan kork.
 • Şöhret afettir.
 • Şöhret felakettir.
 • Şık şık eden nalçadır, iş bitiren akçadır.
 • Şapkası dar gelen, başım büyük sanır.
 • Şaşkın ördek kıçın kıçın dalarmış.
 • Şaşkın ördek, tersten dalar.
 • Şahin gözünü ette açmış; karga gözünü bokta açmış.
 • Şahin ile deve avlanmaz.
 • Şahin küçük, et yer; deve büyük, ot yer.
 • Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir.
 • Şakanın sonu kakadır.
 • Şap ile şeker bir değil.
 • Şaraptan bozma sirke keskin olur.
 • Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar.
 • Şecaat arz ederken merdikıptı sirkatin söyler.
 • Şer işi uzat hayra dönsün, hayır işi uzatma şerre dönmesin.
 • Şeyh uçmaz, müridi uçurur.

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.