Nurettin Topçu Sözleri

Nurettin Topçu Sözleri

Türk Yazarlar / Yazar Sözleri Diğer;
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z


  • Hareketi evrensel nizama iten insani endişedir.
  • Halk olmak mesele değildir, halkın içinden ahlak olarak çıkmak meseledir.
  • Sadece hareket insan varlığının bütününe sahip olabilir.
  • Hürriyet tam olarak kayıtsız hürriyetin karşıtı olan şeydir.
  • Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.
  • Tabiattaki gibi insanda da kesin bir determinizm vardır.
  • Bilgi ahlaki hareketten arta kalan şeydir.
  • İradenin eseri olan her hareket mükemmele, daha mükemmele doğru bir atılıştır.
  • Her gerçek bilgi aslında hareketin bir meyvesi olan inançtır.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.