Ana Sayfa » Replikler » Kuruluş Osman Sözleri

Kuruluş Osman Sözleri

Kuruluş Osman Sözleri

Kuruluş Osman Sözleri,

“Şeyh Edebalı: Müslüman doğmak ve Müslüman olmaktan öte nimet, Müslüman kalmaktır.”

Kuruluş Osman Sözleri

Bkz: Güzel Sözler

 • Osman Bey: Sana edilenler, senin edeceklerinin nişanesidir. Unutmayasın..
 • Osman Bey: Senin sözlerin benim yaralarıma merhem olur, gözlerin gecelerime ışık olur.
 • Bala Hatun: Bir daha o elin bana kalkarsa gözlerini oyarım!
 • Gerçek hürriyeti Allah’a kullukta bulanlar asla esir düşmezler oğul.

 • Yeryüzünde tek bir Türk dahi kalsa devletimiz, töremiz yaşıyor demektir!
 • “Rabbim Bakara Suresinde şöyle buyurur; ‘Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız?’ ”
 • Bala Hatun: Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış, oysa önünde yüzlerce dağ var.
Kuruluş Osman Sözleri
 • Osman Bey: Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!
 • Bamsı Bey: Bugün içimdeki ateşin soğuma günüdür!
 • Selcan Hatun: Gardaş gardaşla savaşmış, ebleh de buna inanmış.

 • Edebalı: Zillete boyun eğmeyenlerin alacağı manevi mükafat izzet ve heybettir.
 • Kolonoz: Osman yaman bir avcı olduğu kadar büyük bir bey olacağını da ispat etti.
 • Konur Alp: Yaban değil! Yılandır bunlar!
Kuruluş Osman Sözleri
 • Selcan Hatun: Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.
 • Dündar Bey: Bizde söz büyüğün sus küçüğündür.
 • Osman Bey: Nefesim kesilirse nefesim olursun.

 • Selcan Hatun: Haramzade karıştırır, helalzade barıştırır.
 • Edebalı: Gün pirlik değil erlik günüdür!
 • Selcan Hatun: Dağı taşı yel bozar, kardeşliği el bozar.
Kuruluş Osman Sözleri
 • Gonca Hatun: Sevgi ve merhamet insanın içinde bir nehirdir.
 • Akça Derviş: Sabır vuslatın kapısıdır.
 • Alişar Bey: İtinası olmayanın itibarı olmaz!

 • Dündar Bey: Rızasız bahçenin gülü derilmez.
 • Selcan Hatun: Selcan Hatun’un karşısında tüm mahlukatlar dile gelir.
 • Edebalı: Allah bizi içi dışı hür olanlardan eylesin.
 • Şeyh Edebali: Yusuf gibi olabilmek için imana ihtiyaç vardır.
 • Osman Bey: Bizde toprak kana doyana kadar intikam ateşi sönmez!
 • Şeyh Edebali: Gönülde aşkı bulursan, kulluğa erersin.
 • Şeyh Edebali: İstikametimiz Sırat-ı Müstakim’dir.
 • Şeyh Edebali: Edep, Yaradanın karşısında yokluğunu, hiçliğini bilmektir.
Kuruluş Osman Sözleri
 • Osman Bey: Ya Şehadet, Ya Muzafferiyet!
 • Bamsı Bey: Ağaç, yaprakları ile gürler.
 • Bala Hatun: Ben bilirim diyen, hiçbir şey bilmez.
 • Osman Bey: Ertuğrul Gazi oğlu Osman, adaletten kaçmaz!
 • Dündar Bey: İz bırakan av, iz süren avcıdır!
 • Bamsı Bey: Ne ezanlarımız sussun, ne de ozanlarımız.
Kuruluş Osman Sözleri
 • Gündüz Bey: Sel gider, taş kalır. El gider, gardaş kalır.
 • Osman Bey: Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!
 • Zöhre Hatun: Bizde canı canla, kanı kanla yıkarlar!
 • Şeyh Edebali: Yarenler.. sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile.. Nizam-ı Alem yolunda bir evlat değil, bin evlat feda olsun.
 • Şeyh Edebali: Ateşin içinde İbrahim’i, bıçağın önünde İsmail’i, kuyularda Yusuf’u, deryalarda Yunus’u ve mağarada hak Nebiyi koruyan Rabbim. Sen sırrımızı muhafaza eyle. Kızımın başını onlara karşı dik tut. Ona dayanma gücü ver, ona Hz. Ayşe’nin aklını, Hz. Fatıma’nın şeceatını, Hz. Sümeyye’nin sabrını ver. Bizi küffara karşı çetin ve heybetli kıl. Pusatımızı kavi, atlarımızı eşkin eyle. Yiğitlerimizi mansur ve muzaffer, düşmanı zelil ve mağlup kıl. Şüphesiz zafer ancak sana aittir.
Kuruluş Osman Sözleri
 • Osman Bey: Allah’ım… Bana ve neslime, Efendimizin nurunu cihana yayacak bir devlet kurmayı nasip et.
 • Bamsı Bey: Peygamber efendimiz (S.A.V) buyurmuş ki; gerçek pehlivan öfkelendiği vakit nefsine hakim olabilendir.
 • Bala Hatun: Kurdun dişisi, erkeği mi olurmuş!
 • Bamsı Bey: Ardın sıra gelenler bilecek; sen düşmezsen, ben düşmezsem bu kara toprak nasıl vatan olur?
 • Osman Bey: Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!
 • Osman Bey: Biz; İslam’ı, Türklüğü boğmak isteyenlerle cihad edeceğiz!
 • Osman Bey: Kahpeliğin bahanesi, ihanetin telafisi olmaz!
 • Samsa: Bizans’ta kahpelik, Kayı’da yiğit bitmez!
 • Osman Bey: Ya Rab! Babamın sancağını ileriye taşımamı bana nasip eyle. Gözümü açtığımda topraktaydım, suların ötesini görmeyi sen nasip eyle. Her yanımız pus duman, etrafımız düşmanlarla sarılı… İlayi Kelimetullah ateşiyle bu karanlığı aydınlatmayı sen nasip eyle Ya Rabbi.
 • Şeyh Edebali: Bu tahta kılıç, çelikten yalmanlarıyla bağırlara giren kara pusatlara benzemez! Bu kılıç, en buhranlı vakitlerde ortaya çıkar ve Türklerin yeni hakanına ulaşır.
 • Osman Bey: İmdi cenk değil, şehadet vaktidir! Gayrı gaza için kıyam vaktidir!
 • Osman Bey: Bize lazım gelen güçlü bir birliktir. Hiçbir güruhun sarsamayacağı kavi, heybetli bir beylik… Belki de bir devlet!

Kuruluş Osman Sözleri

 • Osman Bey: Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!
 • Zöhre: Türk hatunuyuz biz. Erlerimizden belledik cenk denilen mesleği.
 • Osman Bey: Allah’ım, bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin, bu düşü gerçek eyle.
 • Osman Bey: Yarenliğini bilirim Konuralp, önümüz ecel desem çıkar gelirsin.
 • Şeyh Edebali: Bir Garip Hakk yolcusuyuz evlat… Kulağımıza ismimiz inanç olarak üflenmiş, ahali Edebalı diye bilir!
 • Osman Bey: Çakalın düşeceği yer kurdun pençesidir!
 • Yiğitlik kahpeliğe zırh değildir.
 • Osman: Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!
 • Zöhre: Yol, yolcuyla değil yoldaşla yürünür.
 • Şehidin kokusu cennet kokusudur.
 • Osman Bey: Gayrı intikam vaktidir gardaşlarım! Gardaşım Aybars’ın kanını yerde kor isem, kara çelik öz pusatımla gök ekin gibi biçileyim! Bengü taşlardan ismim silinsin! And olsun!
 • Bamsı Bey: İmdi düğün günüdür imdi görklü gündür! Bamsı şehit babası olmuştur! Düğünümüz var gardaşlar evladım Rabbine kavuştu!
 • Hayallerimizden bir devlet çıkacak!
 • Ertuğrul Gazi ve evlatlarının dostluğu yaman, düşmanlığı ziyandır!
 • Biz bu ocağın ataşını Malazgirt’te atam Alparslan ile beraber anladık Bamsı Bey!
 • Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. İmdi, bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir. O çınar altında nice süphan göğüslü alpler, gölplü hatunlar, yeni bir devletin ataşını anlayacaklar.
 • Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.
 • İmdi milletimizin ikbali için ve mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?
 • O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah…

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Sözler ve Replikler

Tüm gönderileri görüntüle

8 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 • Buraya geldik; Yesevi soluğunu üflemek için! Diriliş ataşı yakmak, ocağımızı harlamak, yeni bir cihan kurmak için!

 • İmdi derim ki, seni alıp obaya gidelim, orada tedavi edeyim. Edeyim ki, sahibin Bala Hatunun güzel gözlerinden bir kez daha yaş dökülmesin.

 • Herkes gibi bende başta tutmaz, olmaz dedim ama daha 2. bölümden itibaren çok fena heyecanla 3. bölümü beklemeye başladım. Bence ön yargımızı başta kendim olmak üzere kırmalıyız. Dirilişte de sezon aralarında başladığında ilk 3-4 bölüm çöp oluyordu. Buda normal. Aslında beklentileri çok yüksek tuttuğumuz için ama ona rağmen bence çok güzel gidiyor. Başarılar.