Ana Sayfa » Atasözleri » D harfi ile başlayan Türk Atasözleri

D harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Atasözleri

D harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Türk Atasözleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z
Diğer Ülke Atasözleri

D harfi ile başlayan Türk Atasözleri

 • Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir.
 • Dağ dumansız insan hatasız olmaz.
 • Damdaki iti avluya sıçırtma.

 • Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir.
 • Damlaya damlaya göl olur.
 • Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış.
 • Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
 • Darlıkta dirlik olmaz.
 • Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun.
 • Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
 • Davul dengi dengine diye çalar.

 • Davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı.
 • Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
 • Dayak cennetten çıkmıştır.
 • Dayanık öküze oha! neymiş?.
 • Dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer.
 • Dağ adamı! Hasta eder sağ adamı.
 • Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün.
 • Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

 • Dağ başından duman eksik olmaz.
 • Dağ dağ üstünde olur,ev ev üstünde olmaz.
 • Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
 • Dağ yürümezse abdal yürür.
 • Dağda gez; belde gez insafı elden bırakma.
 • Dağdaki kekliğin bini bir paraya.
 • Dağları ıssız sanma, körleri gözsüz sanma.
 • Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır.

 • Dediğim dedik, çaldığım düdük.
 • Deh! denmiş dünyayı, Çüş! diye sen mi durduracaksın?
 • Deli arlanmaz soyu arlanır.
 • Deli deli akanı, bura bura tıkarlar.
 • Deli deliden hoşlanır, imam ölüden.
 • Deli deliyi görünce değneğini saklar.
 • Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
 • Deli ile çıkma yola, başına getirir bela.
 • Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş.
 • Deliden al uslu haberi.
 • Delik büyük, yama küçük.
 • Delikli boncuk yerde kalmaz.
 • Delikli taş yerde kalmaz.
 • Delilsiz cennete bile girilmez.
 • Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış.
 • Deliye el ver, eline bel ver.
 • Deliye geçit yoklatırlar.
 • Deliye her gün bayram.
 • Deliye taş atma, başını yarar.
 • Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
 • Demir nemden, insan gamdan çürür.
 • Demir tavında, dilber çağında.
 • Demir tavında dövülür.
 • Demir ıslanmaz, deli uslanmaz.
 • Demircinin canı demirden berk gerek.
 • Dene altını mihenk taşında, dene insanı bir başında.
 • Denenmişi denemek ahmaklıktır.
 • Deniz bal olmuş, fukara kaşık bulamamış.
 • Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz.
 • Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız.
 • Deniz kenarında dalga eksik olmaz.
 • Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.
 • Denize düşen yılana sarılır.
 • Densiz deve kuyruğu, deh! demeden sallanır.
 • Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen.
 • Derdini söylemeyen derman bulamaz.
 • Derede tarla sel için, tepede harman yel için.
 • Dereyi, tepeyi sel bilir; iyiyi kötüyü el bilir.
 • Derin su yavaş akar.
 • Dereyi görmeden paçayı sıvama.
 • Dert, çekene göredir.
 • Dert Deli Ahmet’in başında.
 • Dert ağlatır, aşk söyletir.
 • Dert bir olaydı ağlamak kolaydı.
 • Dert gezmiş, derman beraber gezmiş.
 • Dert gider amma yeri boş kalmaz.
 • Dert saklayanda kalır.
 • Dertsiz baş, bostan korkuluğunda.
 • Dertsiz baş, mezara taş.
 • Dertsiz baş olmaz.
 • Dertsiz baş terkide gerek.
 • Dertsiz bir kabak varmış, onun da başını kesip içini oymuşlar.
 • Derviş tekkede, hacı Mekke’de bulunur.
 • Dervişin fikri ne ise zikri de odur.
 • Dervişlik olaydı taç ile hırka, ben de alırdım otuza kırka.
 • Destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar.
 • Destursuz bağa girilmez.
 • Deve Kabe’ye gitmekle hacı olmaz.
 • Deve bir akçeye , deve bin akçeye.
 • Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.
 • Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder.
 • Deve deve yerine çöker.
 • Deve yerine deve çöker.
 • Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı.
 • Deveci ile konuşan kapısını büyük açar.
 • Deveden büyük fil var.
 • Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez.
 • Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş.
 • Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır.
 • Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu? demişler; düz yere mi girdi?
 • Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
 • Deveyi yük değil zelber yıkar.
 • Devlet adama ayağıyla gelmez.
 • Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen.
 • Devletin malı deniz, yemeyen domuz.
 • Devletli gözü perdeli olur.
 • Devletli ile deli bildiğini işler.
 • Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır.
 • Devletlinin karnı gen gerek.
 • Devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç.
 • Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan.
 • Değirmende doğan sıçan gök gürültüsünden korkmaz.
 • Değirmende doğmuş sıçan gök gürlemesinden korkmaz.
 • Değirmenden gelenden poğaça umarlar.
 • Değirmene gelen nöbet bekler.
 • Değirmi yurt tutmaya değirmi göt ister.
 • Değme bana, değmeyim sana.
 • Değme sarhoşa, yıkılana kadar gitsin.
 • Dibi görünmeyen sudan geçme.
 • Diken battığı yerden çıkar.
 • Dikensiz gül olmaz.
 • Dil ebsembaş esen.
 • Dil yüreğin kepçesidir.
 • Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur.
 • Dile gelen ele gelir.
 • Dilenci bir olsa şekerle beslenir.
 • Dilenci dilenciyi istemez; ev sahibi ikisini de.
 • Dilenci küsmüş, kısmetini kesmiş.
 • Dilencinin torbası dolmaz.
 • Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister; ya bayramda.
 • Dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş.
 • Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.
 • Dilin cirmri küçük, cürmü büyük.
 • Dilin kemiği yok.
 • Dilsizin dilinden anası anlar.
 • Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
 • Dinsizin hakkından imansız gelir.
 • Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez.
 • Dirlik nerde, devlet orda.
 • Dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez.
 • Dokuz keçe, su geçe; bir deri, soğuk geri.
 • Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
 • Domuz derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz.
 • Domuzdan tokludoğmaz.
 • Domuzun kuyruğunu kes yine domuz.
 • Donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer.
 • Dost acı söyler.
 • Dost ağlatır, düşman güldürür.
 • Dost başa, düşman ayağa bakar.
 • Dost başa bakar, düşman ayağa.
 • Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
 • Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
 • Dost dostun eğerlenmiş atıdır.
 • Dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes.
 • Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
 • Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli.
 • Dost kara günde belli olur.
 • Dostlar alışverişte görsün.
 • Dostluk başka, alışveriş başka.
 • Dostluk kantarla, hesap miskalle.
 • Dostun attığı taş baş yarmaz.
 • Dostun ndu cehennem odundan beterdir.
 • Dostunu överken yerecek yer bırak.
 • Doğan anası olma, doğuran anası ol.
 • Doğmadık çocuğa don biçilmez.
 • Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
 • Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
 • Doğru söz acıdır.
 • Doğru söz katarından belli olur.
 • Doğru söz yemin istemez.
 • Doğruluk dost kapısı.
 • Doğruluk minarede kalmış.
 • Doğrunun yardımcısı Allah’tır.
 • Doğuran avrat Azrail’i yenmiş.
 • Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
 • Domuzdan post gâvurdan dost olmaz.
 • Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz.
 • Dut kurusu ile yar sevilmez.
 • Dut yaprağı açtı, soyun; döktü giyin.
 • Duvarın beri yüzü beri, öte yüzü öte.
 • Duvarın kulağı var, gözünü de unutma.
 • Dövüşerek pazarlık et, güle güle ayrıl.
 • Dört atanın dördü de hak.
 • Dün öleni dün gömerler.
 • Dünya Süleyman’a bile kalmamış.
 • Dünya bir, işin bin.
 • Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kolla kendini, göreyim seni.
 • Dünya bir yağlı kuyruktur; yiyebilene aşk olsun.
 • Dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar olduktan sonra.
 • Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan.
 • Dünya gençten gence, dinçten dince.
 • Dünya iki kapılı handır.
 • Dünya malı dünyada kalır.
 • Dünya tükenir, yalan tükenmez.
 • Dünya ölümlü, gün akşamlı.
 • Dünya Sultan Süleyman’a bile kalmamış.
 • Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur.
 • Dünyanın iki başı bir gelmez.
 • Dünyanın ucu uzun.
 • Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir.
 • Dünyayı umutla yemişler.
 • Düt demeye dudak gerek.
 • Düt demeye dudak ister.
 • Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar.
 • Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.
 • Düğün değil bayram değil eniştem beni niye öptü.
 • Düğün el ile, harman yel ile.
 • Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya.
 • Düğünde Fatmacığı kim bilir?
 • Düğünü okuyucu boklar.
 • Düş uykudan sonra olur.
 • Düşenin dostu olmaz.
 • Düşman, düşmanın halinden bilmez.
 • Düşman düşmana gazel okumaz.
 • Düşmana yarak gerek, ya düşmandan ırak gerek.
 • Düşmanın karınca ise de hor bakma.
 • Düşmez kalkmaz bir Allah.
 • Düştünse toprağa sarıl.
 • Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

ANA SAYFA

Slow Şarkı, https://www.slowsarki.com.tr

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.