Y harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Y harfi ile başlayan Türk Atasözleri Yok büyümez, arık büyür. Yoksul ala ata binse, selam almaz. Yoktan yonga çıkmaz. Yol bilen kervana katılmaz. Yol sormakla bulunur. Yol yürümekle, borç ödemekle. Yola yoğurt dökmüş var mı?. Yolcu yolunda gerek. Yoldan giden yorulmaz. Yoldan kal, yoldaştan kalma. Yolundan giden yorulmaz. Yorgun eşeğin çüş canına minnet. Yoğun canı alınmaz. Yularsız ata binilmez. Yularsız deve yedilmez. Yumurtada kıl bitmez. Yumurtadan çıkan yine yumurta çıkarır. Yumurtlayan tavuk bağırgan olur. Yurdun…

Devamını Oku

Z harfi ile başlayan Türk Atasözleri

Z harfi ile başlayan Türk Atasözleri Zengin kesesini döver, zügürt dizini. Zengin silkinse fakir bay olur. Zengine bir kıvılcım, güzele bir sivilce yetermiş. Zengine dokun geç, züğürtten sakın geç. Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz. Zenginin azğını, kürk giyer yaz günü. Zenginin basması ipekli görünür. Zenginin gönlü olasıya, fakirin canı çıkar. Zenginin horozu bile yumurtlar. Zenginin iki dünyası da mamurdur. Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur. Zenginin…

Devamını Oku

V harfi ile başlayan Türk Atasözleri

V harfi ile başlayan Türk Atasözleri Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin. Varsa hünerin,her yerde vardır yerin. Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun, dardır yolun. Varını veren utanmamış. Varışına gelişim, tarhana aşına bulgur aşım. Vasiyet ölüm getirmez. Ver elindeki sapı, git dolan kapı kapı. Ver yiğidi yiğide, Mevla rızkını yetire. Veren el,alandan üstündür. Veren eli herkes öper. Veren eli kimse kesmez. Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur. Veresiye şarap…

Devamını Oku

U harfi ile başlayan Türk Atasözleri

U – Ü harfi ile başlayan Türk Atasözleri Ustanın çekici bin altın. Utanma pazar, dostluğu bozar. Uyku, uykunun mayasıdır. Uyku ölümün kardeşidir. Uyuyan yılanın kuyruğuna basma. Uzak yerin salığını kervan getirir. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Ucuna bak bezini al, anasına bak kızını al. Uşağı işe koş, sen de ardına düş. Uz duran çok yaşar. Ucuz etin yahnisi tatsız olur. Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti. Ulu sözü dinlemeyen, uluyakalır. Ulular köprü olsa basıp geçme….

Devamını Oku

T harfi ile başlayan Türk Atasözleri

T harfi ile başlayan Türk Atasözleri Taş taşa söykenir. Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin. Taşı ısıramayanın öpmesi gerekir. Taşıma su ile değirmen dönmez. Tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Tebdili mekanda ferahlık var. Tedbirsiz helaya oturan, domalarak taş arar. Tek kanatla kuş uçmaz. Teke eti ilaç olur, keçi eti yel olur. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Tembele iş buyur sana akıl ögretsin. Tembele kapını ört demişler, yel eser örter demiş. Temel taşı…

Devamını Oku

S harfi ile başlayan Türk Atasözleri

S – Ş harfi ile başlayan Türk Atasözleri Sora sora Bağdat bulunur. Soran yanılmamış. Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir. Soy asma, soyuna çeker. Soydur çeker. Soğuk; kırk kat keçe, ben ondan geçe; bir kat deri, ben ondan geri demiş. Su akarken testiyi doldurmalı. Su aktığı yere akar. Su başından kesilir. Su bulanmayınca durulmaz. Su bulununca teyemmüm bozulur. Su içene yılan bile dokunmaz. Su küçüğün, sofra büyüğün. Su testisi su yolunda kırılır. Su uyur, düşman uyumaz….

Devamını Oku

R harfi ile başlayan Türk Atasözleri

R harfi ile başlayan Türk Atasözleri Rüzgâr eken fırtına biçer. Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz. Rüzgâra karşı tüküren,kendi yüzüne tükürür. Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür. Rüzgârlı havanın kuytusu,yağmurlu havanın uykusu. Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur. Rüşvet kapıdan girince insaf bacadan çıkar. Rahat ararsan mezarda. Rakip ölsün de ne yüzden ölürse ölsün. Ramazan bereketli aydır, ama duvardan giden kılıca sor. Ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara olsun. Ramazanda yalan söyleyenin yüzü,bayramda kara olur. Rağbet güzel ile zenginedir. Rençper…

Devamını Oku

P harfi ile başlayan Türk Atasözleri

P harfi ile başlayan Türk Atasözleri Paranın yüzü sıcaktır. Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur. Parayı domuzun boynuna takmışlar da Domuz Ağa! diye çağırmışlar. Parayı veren düdüğü çalar. Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zor. Pazar, ilk pazardır. Pazar körsüz kalmaz. Pazarda herkes ambarındaki unu kadar konuşur. Pek yaş olma, sıkılırsın; pek de kuru olma, kırılırsın. Pekmezi küpten, kadını kökten al. Perşembenin gelişi,çarşambadan bellidir. Peynir ekmek, hazır yemek. Pilav yiyen, kaşığı belinde gerek. Pilav yiyen kaşığını yanında…

Devamını Oku

O harfi ile başlayan Türk Atasözleri

O – Ö harfi ile başlayan Türk Atasözleri Ortak atın beli sakat olur. Ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş. Ortaklık öküzden başka buzağı yeğdir. Osmanlının ayağı üzengide gerek. Osuranın burnuna sıçmalı ki koku ala. Osurukla boya boyanmaz. Ot kökü üstünde biter. Otu çek, köküne bak. Otu çek köküne bak. Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır. Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler ; gerim. Oynaşına inanan avrat, ersiz kalır. Oğlan anası kapı arkası,…

Devamını Oku

N harfi ile başlayan Türk Atasözleri

N harfi ile başlayan Türk Atasözleri Nefesin elverirse borazancı başı ol. Nerde birlik, orda dirlik. Nerde hareket, orda bereket. Nerde çokluk, orda bokluk. Nerede birlik,orada dirlik. Nerede hareket, orada bereket. Neren ağrırsa canın orda. Nereye gitsen okka dört yüz dirhem. Nikahta keramet vardır. Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetsiz hacı, ya Bağdat’tan döner ya Arafat’tan. Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Namaza meyli olmayanın…

Devamını Oku

M harfi ile başlayan Türk Atasözleri

M harfi ile başlayan Türk Atasözleri Minare ne kadar uzun olursa olsun, hoca bildiğini okur. Minare de doğru, ama içi eğri. Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Miras helal, hele al demişler. Mirasa nereye gidiyorsun? demişler; esip savurmaya demiş. Miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Misafir kısmeti ile gelir. Misafir misafiri istemez , ev sahibi ikisini de. Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır. Misafir umduğunu değil bulduğunu…

Devamını Oku

L harfi ile başlayan Türk Atasözleri

L harfi ile başlayan Türk Atasözleri Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider. Leyleğin ömrü laklak ile geçer. Leyleğin ömrü laklaka ile geçer. Lokma çiğnemeden yutulmaz. Lokma karın doyurmaz, şefkat artırır. Laf lafı açar. Laf torbaya girmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. Latife latif gerek.

Devamını Oku

K harfi ile başlayan Türk Atasözleri

K harfi ile başlayan Türk Atasözleri Kabahat da gizli olmalı,ibadet de. Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz. Kabahat öldürende değil, ölendedir. Kabahat ölende değil,öldürendedir. Kabiliyetli çırak ustayı geçer Bunun ustası falancadır. Kabul olunmayacak duaya amin denmez. Kader olmayınca kadir bilinmez. Kadı anlatana göre fetva verir. Kadı anlatışa göre fetva verir. Kadı ekmeğini karınca yemez. Kaza geliyorum demez. Kazan kazana kara demiş. Kazan taşarsa kepçenin değeri olmaz. Kazanmayanın kazanı kaynamaz. Kazanırsan dost kazan, düşmanı anan…

Devamını Oku

I harfi ile başlayan Türk atasözleri

I harfi ile başlayan Türk Atasözleri Isıracak it dişini göstermez. Isıramadığın eli öp başına koy. Isıramadığın eli öp de başına koy. Isıran it,dişini göstermez. Isırgan, ocağında biter. Isırgan ile taharet olmaz. Isıtma ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım demiş. Işığını akşamdan önce yakan,sabah çırasına yağ bulamaz. Işığını akşamdan önce yakan sabaha çırasında yağ bulamaz. Ihlamurdan odun olmaz,beslemeden kadın olmaz. Irak yerin haberini kervan getirir. Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Irmaktan geçerken at değiştirilmez. Irz insanın kanı…

Devamını Oku

H harfi ile başlayan Türk Atasözleri

H harfi ile başlayan Türk Atasözleri Hazıra hanak, pişmişe konak. Helal kazanç ile pilav yenmez. Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu? Her akla geleni işleme her ağacı taslama. Her günün bir gecesi vardır. Her işin başı sağlık. Her işte bir hayır vardır. Her kuşun eti yenmez. Her şakanın altında bir gerçek yatar. Hastaya yatak sorulmaz. Hatasız kul olmaz. Hatır alma bir elma. Hatır için çiğ tavuk yenir. Havlayan köpek ısırmaz. Haydan…

Devamını Oku

G harfi ile başlayan Türk Atasözleri

G harfi ile başlayan Türk Atasözleri Gün doğmadan neler doğar. Gün geçer, kin geçmez. Gün güne uymaz. Gün varken davarını eve götür. Gündüz yağar gece açar, yıl bozgunluğu; kadın söyler erkek susar, ev bozgunluğu. Gündüzün mum yakan geceyle bulamaz. Güne göre kürk giyinmek gerek. Güneş girmeyen eve doktor girer. Gürültü istemeyen kazancı dükkanına girmez. Güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Güzel bürünür, çirkin görünür. Güzel kanda kavga anda. Güzele bakmak sevaptır. Güzele…

Devamını Oku

F harfi ile başlayan Türk Atasözleri

F harfi ile başlayan Türk Atasözleri Fazla naz aşık usandırır. Felek, kimine kavun yedirir kimine kelek. Fırsat her vakit ele geçmez. Fırsat sakal altından geçer. Fıs fıstığı kırıp düşman gözü çıkarmalı. Fısıltı ev yıkar. Fincancı katırını ürküten sayısız dayak yer. Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Fala inanma, falsız kalma. Fare, çıktığı deliği bilir. Farz sünneti bastırır. Faydasız baş, mezara yaraşır. Fazla aş, ya karın…

Devamını Oku

E harfi ile başlayan Türk Atasözleri

E harfi ile başlayan Türk Atasözleri Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Ecele çare olmaz. Eceli gelen fare kedi taşağı kaşır. Eceli gelen it cami duvarına siyer. Eceli gelen köpek cami duvarına işer. Eceli gelen sıçan kedinin taşaklarını kaşır. Emanet eşeğin yuları gevşek olur. Emanete hıyanet olmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Emmim, dayım kesem; elimi soksam yesem. En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz. Er ek, geç ek, tava ek. Er ekmeği, meydan ekmeği. Er gönülü…

Devamını Oku
1 2 3 5